Occupational Health & Safety, Business Improvement and Quality Management

Partners for Preventive Risk Management

Welkom op de site van Nova Invicta, uw partner voor preventief risico management.

Sinds de oprichting in 2005 ondersteunen wij bedrijven en publieke organisaties bij het optimaliseren van processen, het reduceren van fouten, faalkosten en het voorkomen van arbeidsongevallen en verzuim.

Onze focus: Kwaliteit, Arbo en MVO

Wij focussen op Kwaliteit (Business Improvement), Arbo (Occupational Health & Safety) en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Corporate Responsability). Daarbij werken we niet alleen in Nederland maar ook internationaal.

Onze klanten variëren van zelfstandigen zonder personeel, midden- en kleinbedrijf tot grote multi nationals en deze klanten zijn actief in een grote diversiteit van sectoren zoals transport & logistiek, gezondheidszorg, overheid, metaalindustrie, bouwnijverheid, horeca en recreatie, land- en tuinbouw etc.

Onze experts zijn partners voor het uitvoeren van (interne) risk-based audits, job safety analyses, werkplek analyses, leveranciersbeoordelingen, proces analyses &-optimalisatie, risico inventarisatie – & evaluaties (RI&E), toetsen RI&E, veiligheidskundige toezicht, veiligheidsinspecties, keuren van arbeidsmiddelen, ergonomisch advies, studies duurzame inzetbaarheid, HACCP analyses, ATEX / opstellen van explosie veiligheidsdocumenten, ontwikkeling en implementatiebegeleiding managementsystemen, competentiemanagement en meer…

Audit

Een audit is een waardevol instrument voor verbetering. Hierbij zijn er een drietal soorten audits te weten Interne Audits (1e partij), Leveranciersbeoordeling (2e partij) en Certificatie Audits (3e partij).

Het plannen, uitvoeren, rapporteren en opvolgen van verbeteracties is –mits goed uitgevoerd- een goed hulpmiddel bij het verwezenlijken van de ambities van een organisatie. Auditing dwingt tot nadenken, analyseren en verbeteren. Wij begeleiden organisaties daarbij.

Training & Coaching

Vanaf 2006 hebben wij honderden deelnemers getraind via open inschrijving en (maatwerk) in company trainingen. Als ontwikkelaar en docent zijn wij ingezet bij diverse gerenommeerde partijen waaronder het  NEN en een SKO geaccrediteerde MVK opleiding.

Wij hebben de bewuste keuze gemaakt om voor standaard basis trainingen zoals interne audits, VCA, BHV etc. samen te werken met een aantal geselecteerde partners zoals bijvoorbeeld  V-KAM Education.

Begeleiding

Naast diensten zoals het uitvoeren van een RI&E, interne audits of job safety analyses, werkplek analyses, leveranciersbeoordelingen, proces analyses &-optimalisatie etc.  ondersteunen wij organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van een managementsysteem. Een dergelijk systeem is vaak gebaseerd op richtlijnen / aandachtspunten die verwoord zijn in normen zoals VCA, ISO 9001, ISO 14001 etc.

Het doel van zo’n systeem is om bepaalde risico’s preventief te beheersen. Voorkomen is immers beter dan genezen!. Wij begeleiden u bij het opzetten van eenintegraal managementsysteem voor borging van alle risico’s.

Gratis Arbo Spreekuur

Vragen over Arbo en behoefte om eens vrijblijvend te sparren met een expert? 

Dat kan. Bel voor het maken van een afspraak en kom naar IJsselstein. U bent welkom!


Nieuws & Publicaties

Arbo Netwerk 2019
Ook in 2019 organiseert Nova Invicta elke maand een avondbijeenkomst voor Arbo-professionals. Tijdens deze bijeenkomsten worden er verdiepings-of opfrislessen gegeven[...]
Interne audits Veiligheidsladder
Recent hebben wij een ronde van interne audits Veiligheidsladder afgerond. Het doel van de audit was om de status vast[...]
28-11-2018 Thema avond Ongevalsonderzoek
Op 28 november jl was er weer een thema avond voor het Arbo Netwerk van Nova Invicta. Ditmaal was Ongevalsonderzoek[...]
Machineveiligheid: samenwerking met CE Ester
Arbeidsmiddelen keuren en vervolgens adviseren over aanpassingen en deze dan zelf doorvoeren..... dat wringt. Daarom kiest Nova Invicta er bewust[...]